Livsviktig poesi – ett poesiprojekt

Ett poesiprojekt för årskurs 4-6

Lärarhandledning av Josef Sahlin m.fl.

Livsviktigt lärarhandledning

”Unga röster tränger sig fram.

Något viktigt att berätta.

Vill att du ska höra.”

På Årstaskolan har vi en flerårig tradition av att skapa projekt i svenska med fokus på skaparlust och med processer och resultat som berör. Året efter retorikprojektet #talasomTED var det flera av oss som vill se om vi kunde skapa något liknande kring poesi.

Resultatet blev projektet Livsviktig poesi.

Precis som med talen så var det få elever som hade några referensramar för innehållet. Om eleverna ombeds att skriva en saga så har de gott om tankar om hur de brukar vara uppbyggda men när det gäller tal och poesi krävs det nya och många förebilder.

Projektet pågick i både åk 5 och 6 i totalt sex klasser. Detta bidrog till en poesiyra i hela korridoren och förebilder och inspiration gick utmärkt att hämta klasserna emellan.

Projektet går i korthet ut på att eleverna först kokar ner vad i livet som känns viktigt för dem med hjälp av 40 inledande frågor. Detta blir deras livsviktiga råmaterial. Därefter tränas de i ett antal tekniker och använder sitt råmaterial och skapar dikter med hjälp av teknikerna. Slutligen väljer de ut sina bästa alster för publicering på olika sätt, i vårt fall en app, tryckta böcker, e-böcker och offentliga uppläsningar.

Denna lärarhandledning är sammanställd av Josef Sahlin som med hjälp av kollegorna försökt ringa in samtliga lärares och klassers arbete. Undervisningen såg inte likadan ut överallt och om du som lärare använder denna handledning så utgår vi från att även du tar det du tycker är bra och lägger till det du tycker är bättre.

Klicka här för att läsa eller skriva ut hela lärarhandledningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *