En plan för skolbiblioteket

Här jag jag samlat lektionsupplägg och material som jag använt som när jag arbetade som skolbibliotekarie på Årstaskolan fram till VT17.

Verksamhetsplan och årsinnehåll

Årskurs 2

Poster att sätta upp i klassrummet

Stadsvandring åk 3

Alla berättelser har jag i huvudet men kartan med promenaden vi gick finns här.

Upphovrätt åk 4

Poster att sätta upp i klassrummet.

Case att dela ut på papper.

Källkritik åk 6

Poster att sätta upp i klassrummet.

Sökteknik åk 7