Lässtrategier

BokmärkeÄr du sugen på att använda figurerna för lässtrategier som flera av klasserna använder i Årstaskolan? Här nedan finns pdf:er som du kan skriva ut och sätta upp i klassrummet. Även andra format finns.

Barbro Westlund om RT (Reciprocal Teaching):

”Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning som påbörjades på 1980-talet.

Eleverna turas om att inneha lärar- respektive elevrollen i smågrupper. På så sätt blir modellen reciprok. Modellen kan användas både i helklass och i smågrupper. De grundstrategier som ingår behöver inte utföras i en speciell ordning utan kan anpassas efter den text som ska bearbetas. Man behöver inte använda alla strategierna varje gång, men bäst effekt ger modellen om man använder mer än en av strategierna åt gången. Eleverna ska veta att en expertläsare använder alla fyra strategierna på ett flexibelt sätt. De fyra grundstrategierna är:

-att försutspå/ställa hypoteser

-att ställa frågor

-att reda ut oklarheter

-att sammanfatta”

(Westlund Att undervisa i läsförståelse, Natur & Kultur, 2012, Stockholm)

Kolla också in materialet på En läsande klass. De har andra figurer, plus en konstnär. Välj vilka figurer som passar dig och dina elever bäst.

Använd fritt under förutsättningarna CC-BY-NC-ND

 

Bokmärke x4 PDF för utskrift att laminera

Futura i PDF (för utskrift), JPG och PNG

Curioso i PDF (för utskrift), JPG och PNG

Explora i PDF (för utskrift), JPG och PNG

Lazo i PDF (för utskrift), JPG och PNG

Med Prezi i universum

Nu närmar sig vintern och i många låg- och mellanstadieklasser är rymden ett populärt tema. För två år sedan jobbade jag och mina tegelbobarn med temat också.

Som en liten komihåglapp och presentation gjorde jag en prezi som komplement till affischerna i klassrummet. Ett problem med affischerna är att allt oavsett storlek och avstånd tenderar att hamna bredvid varandra när man egentligen behöver kunna zooma. Då är prezi perfekt.

Använd gärna min presentation eller gör en egen. Ett annat bra tips är att eleverna gör sin egen prezi som examensuppgift.