Blogg som interaktivt klassrum

Jag använder bloggen/webbsidan till allt jag vill förmedla mellan föräldrar, elever, nära kollegor och mig själv. Självklart finns det situationer när lappar, mejl, eller en muntlig kommunikation är mycket bättre och då är det ju det som gäller. Man kan ju inte kräva att alla har tillgång till dator hemma t.ex. Så skriver jag ett veckobrev i bloggen så sätter jag alltid upp samma text i pappersform i hallen där föräldrar kan läsa vid hämtning eller lämning.

Tycka vad man vill om alla bloggar som florerar på nätet idag, men verktyget har oändliga möjligheter att utveckla skrivandet i skolan. Oavsett om eleverna har i uppdrag att recensera böcker, skriva om ett museibesök, skriva sagor  eller bara kommentera det som står så får allt de skriver en mottagare, vilket gör det mer motiverande för dem att skriva.

Dessutom har man med webbsidor möjlighet att uttrycka sig mer multimodalt, t.ex. med film, foto, radio, tankekartor, musik etc.

Svankameran

En annan pryl som blivit mycket användbar i klassrummet är något som fått smeknamnet ”Svankameran”. Den kan beskrivas som en overhead-apparat med en kamera istället för spegel. Under den lägger vi teckningar eller andra små saker så att alla kan se samtidigt. Mest användning har den fått under högläsningen. De elever som vill kan läsa med i texten och alla kan se de eventuella bilderna. Dessutom har man som lärare möjlighet att röra sig fritt i klassrummet efter behov samtidigt som man läser.

SmartBoard

I början av läsåret 09/10, alltså när jag startade med en ny årskurs 1, hade vi ingen SmartBoard (interaktiv skrivtavla/whiteboard) i klassrummet t.ex. men jag ville inte vänta med bloggarbetet för det. Vi hade en videoprojektor som inte användes så mycket så den ihopkopplad med en dator och ett par högtalare fick duga så länge. Några månader senare fick vi en Smartboard som var till stor hjälp av många anledningar. Vi kunde använda oss av Internet, film och bildvisning på ett sätt så att alla ser samtidigt, samt spara allt vi antecknade på tavlan för vidare arbete en annan gång. Givetvis finns det många andra fördelar med interaktiva skrivtavlor (finns fler fabrikat än SmartBoard) som jag inte ämnar gå in på här.

Tänk verkligen igenom om det är en smartboard du behöver för de kostar en hel del. I kombination med andra apparater kan det räcka med projektor.

IKT i undervisningen

Det är lätt att låsa sig vid argumentet ”Vi har ju inte tillräckligt med datorer, kameror etc” eller ”Vi har ju inte fått utbildning eller tid att lära oss”. Inget ont om utbildning och gått om pengar till teknik, men frånvaron av detta behöver inte sätta stopp för allt. Med fantasi och inspiration från andra kan man komma långt. Dessutom kan det i förlängningen generera teknik och utbildning. För de som bestämmer över pengar på olika sätt i skolan satsar ju förhoppningsvis pengar på någon som har ett driv och en vilja. Där man vet att resurserna kommer att användas.