Den magiska dörren -ett romanprojekt

Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011

Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren

Läs elevexempel på bibblis.se

Bakgrund

Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Den magiska dörren har ett lättare upplägg än Huset på så vis att handlingen utgår från en person, ”jag”. Huset passar enligt mig bäst för årskurs 5.

Idé

Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Eleverna skriver nu sina böcker i en wiki (ett system av webbsidor som vi administrerar tillsammans). Vi använder gratisverktyget www.wikispaces.com. Där läggs också deras bilder upp och eleverna har möjlighet att läsa, kommentera och inspireras av varandra. Wikin är dock låst för andra än oss under skrivprocessen. När böckerna sedan är klara kommer de att publiceras på klassens egen blogg, så att omvärlden kan läsa.

Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Det har vi ju gjort med Huset i alla år. Men eftersom bearbetning av sin text har en stor roll i detta arbete så är dator att föredra.

Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Den är placerad på andra våningen i trapphallen och leder rakt ut ur huset. Det har berättats för mig att det skulle byggas en aula där i begynnelsen men att pengarna tog slut eller att planerna ändrades. Hur som helst är det en bra dörr att fantisera kring.

Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Vi behöver en struktur och något att fylla den med. Läraren bestämmer i detta arbete över strukturen och det är viktigt att eleverna håller sig till den för att allt ska hänga ihop i slutändan. När deras roman är klar kommer de att vara stolta över att det blev en så bra historia. Även om allas böcker heter likadant och har likadana kapitel så kommer de att bli väldigt olika. Innehållet har jag styrt till fantasy-genren, eller rättare sagt den fantasy som varit mest tongivande under dagens barns uppväxt, det ”normala” i kontrast till en magisk värld. Detta ger också eleverna möjlighet att själv bestämma över hur magiskt det ska vara.

Det finns antydningar till att antagonisten i den verklig världen påminner om fienden i den magiska världen. Detsamma gäller huvudkaraktärens vän. Ta gärna en diskussion om de litterära vinsterna med detta om det dyker upp ett lämpligt tillfälle, förslagsvis när böckerna är klara. Exemplifiera med andra böcker, t.ex. Mio min Mio, hur detta gör att en fantasy-berättelse kan tolkas på olika sätt, från huvudkaraktärens uppgörelse med sina egna känslor till en ren saga.

 

Rättigheter

Du får fritt kopiera, sprida, använda och förändra detta material i undervisningssyfte under följande förutsättningar: Du får inte ta profit på materialet och du ska ange mig som upphovsman till materialet (dock inte till elevernas verk givetvis). Om du förändrar materialet och sprider verket vidare ska samma förutsättningar gälla för detta verk.

Det vore också roligt om du återkopplade till mig om ni använder materialet.

Syfte

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna. Jag har försökt väva in passande moment i kapitlen som med arbetets gång kommer att berika elevernas skriftspråk.

Eleverna övar en hel del i att bearbeta sina texter. De ska se till att förutsättningarna som anges finns med samt få hjälp med att utveckla och förädla texten efter förmåga.

Det ingår också i arbetet att ta del av de andras elevernas texter samt inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang.

Arbetets gång

 • Tid: 2×50 minuter i veckan i 10 veckor.
 • Varannan lektion bild och planering, varannan skrivning (eventuellt kan en extra lektion behövas för renskrivning om man skriver för hand). Jag gör så att halva klassen skriver och halva ritar varje lektion. Varannan gång får det börja rita och varannan gång skriva. Det ger mig större möjligheter att bistå med hjälp till de som skriver då ritande går mer av egen motor.
 • Ämne: Svenska (och bild)
 • Målgrupp: Årskurs 2-4
 • Inled varje kapitel noggrant. Läs förutsättningarna och ge många exempel. Ta exempel från annan litteratur eller lyft fram stycken ur eleverna tidigare texter.
 • Rita och visa tips på bilder som kan sätta igång fantasin.
 • Ställ krav på bilderna. De är viktiga. Att försjunka i ett bildarbete kommer att ge djup åt texten och berättelsen i sin helhet.
 • Om berättelserna publiceras digitalt så fota av bilderna och lägg in dem i elevernas texter, alternativt att de gör det själva.

Lektionsupplägg


 

Framsida


 • Vi går upp till Årstaskolans ”dörr till ingenstans” i trapphallen och tänker kring den. Jobbar du i en annan skola så välj ut en dörr i skolan som skulle kunna vara lite mystisk. Be eleverna vara observanta på miljön runt omkring så att de kan använda den i boken.
 • Läraren förklarar projektet.
 • Eleverna ritar en framsida. Titel ”Den magiska dörren” ska finnas med och namn på författaren.

Kapitel 1 – Hej

I det här kapitlet övar vi på att beskriva en person.


 • Skriv i jag-form. Börja t.ex. med: Hej! Jag heter…
 • Hitta på ett namn på personen som berättar.
 • Hitta på ett namn på skolan.
 • Personen ska vara mellan 8 och 10 år.
 • Berätta om någon som personen tycker mycket om, en klasskompis, lärare, släkting eller någon annan.
 • Berätta om någon vuxen som personen är rädd för i skolan.
 • Berätta att personen undrar över den konstiga dörren som finns i skolan.
 • Om du vill jobba mer så beskriv personen ytterligare, vad den gillar att göra, hur den ser ut, hur skolan ser ut m.m.
 • Tänk i det här kapitlet på att allt ska vara ”som vanligt”. Inga spöken, trollstavar eller alltför konstiga namn.

Rita en bild till kapitlet, t.ex. av personen det handlar om.

Kapitel 2 – Brevet

 

I det här kapitlet övar vi på att skriva brev.


 • Berätta att du en dag såg ett brev sticka fram under den mystiska dörren.
 • Skriv brevet. Tänk på hur ett brev brukar vara upplagt, med Hej i början och hälsningar i slutet t.ex.
 • Brevet ska var ett rop på hjälp.
 • Från vem är brevet? Det får inte vara från någon som du beskrivit i första kapitlet. Det ska vara från någon i den magiska världen bakom dörren.
 • Vad behöver personen hjälp med?
 • Tänk på att brevet kommer från ett magiskt land. Det kanske påverkar hur det är skrivet.

Rita en passande bild, t.ex. när du läser brevet.

Kapitel 3 – Nycklarna

I det här kapitlet övar vi på att höja stämningen genom att beskriva känslor.


 

 • Läs först igenom dina tidigare kapitel och kolla att allt ser bra ut.
 • I det här kapitlet måste du få tag i nycklarna till den mystiska dörren. Börja t.ex. så här: ”Nu var jag tvungen att få tag i nycklarna till dörren. Någon där inne behövde min hjälp…”
 • Det är bara den vuxna personen som du är rädd för som har nycklarna till dörren.
 • Beskriv hur du får reda på det.
 • Varför har den personen nycklarna?
 • Hur får du tag i nycklarna? Det ska vara lite svårt.
 • Beskriv någon gång i kapitlet hur du känner, t.ex. ”Jag blev så glad! Det kändes som om solen sken ända in i magen” eller ”Jag frös till av skräck när jag såg henne”.
 • Sluta kapitlet med att du står vid dörren och sakta vrider upp låset.

Rita en passande bild, t.ex. när du får tag i nyckeln.

Kapitel 4 – En annan värld

I det här kapitlet övar vi på att beskriva en miljö.


 

 • Läs först ditt kapitel om Brevet
 • I det här kapitlet kommer du in i den magiska världen bakom dörren. Börja t.ex. så här: ”På andra sidan dörren öppnade sig en värld jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Allt var så annorlunda…”
 • Du ska gå ensam in genom dörren. Om du haft en kompis med dig fram till dörren så måste den stanna kvar. Varför? Blev kompisen rädd eller stängdes dörren plötsligt?
 • Berätta hur du går runt i den nya världen och beskriv allt du ser. Det kan vara inomhus eller utomhus, i en skola eller bland höga berg. Men tänk på att det måste passa med brevet du fick.
 • Försök att använda alla sinnen när du beskriver: hur något luktar, hur något ser ut, vad som hörs, hur något känns och hur något smakar.
 • Du ska inte möta några andra i det här kapitlet men du kan se eller höra varelser på avstånd.

Rita en passande bild till kapitlet, t.ex. när du går runt i den nya världen.

Kapitel 5 – En annorlunda vän

I det här kapitlet övar vi på dialog.


 

 • I det här kapitlet möter eller hittar du personen som du fick brevet av. Börja t.ex. så här: ”Plötsligt dök det upp en märklig varelse framför mig…”
 • Någonstans i texten ska ni prata med varandra. Använd då talstreck och kolon, t.ex. så här:

Varelsen sade:

– Hej! Vem är du?

– Eh, hej! Jag heter Josef, svarade jag lite nervöst.

 • Skriv gärna på vilket sätt ni pratar, t.ex. …sa jag glatt, …frågade han misstänksamt.
 • Personen du möter ska påminna lite om den personen i kapitel 1 som du tycker mycket om. På vilket sätt då?
 • Personen får gärna berätta mer om sitt problem.
 • Avsluta kapitlet med att allt känns hopplöst, t.ex. ”Det kändes som att jag aldrig skulle lyckas hjälpa min nya vän.”

Rita en passande bild till kapitlet, t.ex. när du pratar med din nya vän.

Kapitel 6 – Mitt uppdrag

I det här kapitlet övar vi på att göra punktlistor.


 

 • I det här kapitlet kommer du på hur du ska hjälpa din nya vän. Börja t.ex. så här: ”Rätt som det var kom jag på hur jag skulle göra…”
 • Beskriv din plan.
 • För att utföra din plan behöver du några saker från den vanliga världen, alltså där du först kom ifrån.  Gör en lista på dessa saker. Tänk på att sakerna verkligen ska användas i nästa kapitel så gör inte listan för lång. I en lista sätter man en punkt innan orden och byter rad efter varje sak. T.ex. så här:
  • En kniv
  • Två varmkorvar
  • Ett långt rep
 • Avsluta kapitlet med att du tar avsked av din nya vän och springer tillbaka mot dörren.

Rita en passande bild till kapitlet, t.ex. listan eller när du springer mot dörren.

Kapitel 7 – Tillbaka i skolan

 

I det här kapitlet övar vi på att förstärka ord med adjektiv och adverb.


 

 • Nu är det dags att hitta de saker som du behöver. Läs igenom din lista i förra kapitlet om du glömt. Börja t.ex. så här: ”När jag kom tillbaka till skolan var allt som vanligt…”
 • Du ska försöka få tag på sakerna ensam.
 • Berätta hur du får tag i de olika sakerna som behövs, t.ex. ”Det första jag få tag på var de två varmkorvarna…”
 • Gör texten spännande genom att använda adjektiv för att beskriva saker (ex. den höga stegen) och adverb för att beskriva hur du gör saker (ex. jag klättrade snabbt upp).
 • Det ska vara lite svårt att få tag i någon sak.
 • Personen du tycker mest om ska hjälpa dig i sista sekund.
 • Du ska ha lite dåligt samvete för att du hittat en ny vän i den magiska världen och inte tänkt så mycket på din vän här.
 • Avsluta med att du går in i den magiska världen igen med alla saker.

Rita en passande bild till kapitlet, t.ex. när du får tag i någon av sakerna.

Kapitel 8 – Sanningens ögonblick

 

I det här kapitlet övar vi på att få handlingen begriplig för läsaren.


 

 • Nu ska du utföra ditt uppdrag. Börja t.ex. så här: ”Jag tog mod till mig och gav mig iväg…”
 • Du ska möta den värsta fienden, alltså den som är själva orsaken till att din nya vän behövde hjälp i början.
 • Du ska använda alla dina saker på ett finurligt sätt för att besegra fienden och rädda din vän.
 • Fienden får inte dö.
 • Fienden ska på något sätt vara lik den person som du är rädd för i skolan. Skriv t.ex. så här: ”När jag stirrade fienden i ögonen märkte jag att hon påminde om någon…”
 • När allt är klart ska du ta farväl av din nya vän och återvända till skolan.

Rita en passande bild till kapitlet, t.ex. när du besegrar fienden.

Kapitel 9 – Tills någon annan öppnar dörren igen

I det här kapitlet övar vi på att avsluta en berättelse och att knyta ihop lösa trådar.


 

 • Nu är du tillbaka i skolan. Börja t.ex. så här: ”Dagen efter satt jag på lektionen och tänkte på allt som hade hänt…”
 • På rasten ser du att personen du är rädd för råkar ut för en olycka.
 • Du hjälper personen.
 • Personen letar efter olyckan efter sina nycklar som verkar ha försvunnit.
 • Personen ser att det fattas en speciell nyckel.
 • Du ger tillbaka den saknade nyckeln. Hur? Blir personen arg?
 • Hur det än går så ska ni komma överens om att det är en hemlighet. Bara ni två och din bästa vän så klart ska veta om det.
 • Avsluta med att att du gör något trevligt med din bästa vän.

Rita en passande bild till kapitlet, t.ex. av olyckan eller när ni gör något trevligt.

67 svar på “Den magiska dörren -ett romanprojekt”

   1. Av mej får magiska dörren 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/10❤️

 1. Jag tycker att fienden borde dö på kapitel8 men den magiska dörren var ganska bra jag är på sista kapitlet nu

 2. Hej! jag tycker den magiska dörren är ett bra sett att lära sig skriva böcker. jag är bara på kapitel 3 Nycklarna.

 3. Super roligt jag är bara på kap.7 men har kollat igenom alla kapitel och resten låter spenande! Kul för mig och andra som gillar att skriva!

 4. Vår son, som precis har gått ut trean, har nu läst upp sin roman om den magiska dörren. Vi är djupt imponerade och han är så stolt över sin berättelse. Jag som är hans mamma, är själv lärare, är nu så inspirerad så jag tänker göra detta när mina elever går trean. Jag ser att detta strukturerade sätt gör det enklare att lyckas än att bara skriva ”fritt”. Tack för att du delar med dig.
  Mvh Karin, Erik och sonen Felix

  1. Så roligt att läsa om din son och hans berättelse! Är det nu i höst du ska sätta igång med dina treor? Lycka till i så fall och hojta till om du har någon fråga!

 5. Vilket fantastiskt projekt! Vilket gediget arbete du har lagt ner! Detta måste jag testa med mina femteklassare. Kanske både på svenska och engelska, eller bara det ena. Men en magisk dörr blir det definitivt i vår klass i år! Ska bara hitta en bra inspirations-dörr på skolan…
  Stort tack för att du delar med dig!
  Mvh Annika Hansson, Djupedalskolan, Mölnlycke

 6. Jag pluggar till lärare och jobbar som vikarie och mina 5:or älskar verkligen den här uppgiften och jag har även använt den som exempeluppgift i mina studier då jag tycker att den är så himla bra och verkligen utvecklar barnens skrivande och får förståelse för den berättande texten. Plus de får tänka och bestämma själva, det är bara fantasin som sätter gränserna. They love it!!!!

 7. Den magiska dörren är jobbig att skriva! Men den som har gjort själva uppgiften är väldigt smart! en applåd

 8. Den magiska dörren är super kul att skriva eller den magiska hundkojsdörren som jag hade som namn på boken.

 9. Kap 1 – Hej
  Jag heter Carolin, men de flesta kallarmig Carro. Jag är 12 år, snart 13 och går i klass 6 c på en skola i Åre som heter Åres friskola men alla kallar den för Fleflee skolan. Jag har en katt som är min absolut bästa vän, eller ja, bortsätt från Amanda och Fillisa som är två av mina klasskompisar. Min katt heter Bob och han är 4 år. Det finns en lärare som heter Ebbot och jag tycker att han är ganska läskig för han dricker och röker. En gång när han kom till skolan var han full… Det var ganska läskigt för han ramlade in på en av eleverna, men eftersom ingen vågade säga till rektorn så fick han varken sparken eller en utskällning.!

  Det har precis varit påsklov och vi var nere i Stockholm och fikade på ett jättefint café. När vi hade fikat klart så åkte vi till Solna och gick på Mall of Scandinavia. Det var verkligen jättestort och de hade min nya favoritbutik där, ONLY, och de säljer superfina kläder där. Vi var där i en hel dag!
  Men jaja, Det är ju första dagen efter lovet och vi ska sluta tidigare idag, med andra ord, vi har halvdag. Idag skulle vi ha fått tillbaka matteprovet men det fick vi ju inte för vi hade en vikarie som heter Felicia och hon är suuperdum, vilket gör att hon skriver taskiga saker på tavlan som sitter i vårat klassrum.
  Nu är det rast och jag går igenom den nyaste korridoren, fast den ser ut som den äldsta. Där ser jag något väldigt underligt, en dörr som är rosa och det lyser ut från den. Den hade ett gammalt lås och ett gammalt handtag så jag blir lite häpen. Jag undrar verkligen vad som finns bakom den…

  Kap 2 – Brevet
  Nästa dag gick jag till dörren igen och jag fann ett brev under den. Jag drog fram det och läser vem det är till… På framsidan står det: Kärra Emma, jag vill att du ska läsa detta brev varsamt… Jag öppnade brevet och började läsa:
  Hjälp!!!!
  Snälla Emma, kom och hjälp mig…. nuuuuu!!!!!
  Jag är din riktiga mor och jag heter Linasasi och behöver hjälp nu! Jag har blivit kidnappad av den onde härskaren, Fridusanu, i landet Friasunadashi. Han har en häst som kan spåra vem som helst, var som helst. De hittade mig och nu sitter jag nere i fängelseborgen och det är fruktansvärt här, det är kallt vått och luktar unket. Du måste först hitta nyckeln innan du kan komma in till mig och frigöra mig. Jag är rädd för mörker och det blir mörkt om en vecka, det betyder att du borde snabba dig att hitta nyckeln och komma hit. Nu kommer Fridusanu så jag måste sluta. Kom hit och hjälp mig, fort! Kom ihåg att det bara är du som kan se brevet och dörren så om någon ser dig kommer denne att tro att du är en… en idiot. Mvh din Mo….
  Mer hann jag inte läsa för då kom Ebbot inramlande i korridoren och jag blir tvungen att springa iväg för han luktade verkligen äckligt av rökningsrök och jag tror verkligen att om en läkare skulle titta på hans lungor skulle de antagligen se ut som värsta grisavföringen. Ganska hemskt om du frågar mig. Jag är fortfarande enormt rädd för honom.
  Grejen är att nu måste jag ju hitta en nyckel också, som att det inte skulle vara nog att ha den hemligheten om dörren för mig själv. Jag skulle så gärna kunna berätta för någon om den, men eftersom att det bara är jag som kan se den så… så är det nog inte någon bra ide. Och vad menar hon om att hon är min gudmor, jag har aldrig haft en gudmor, skulle jag ha en gudmor så skulle väl mamma och pappa ha sagt det till mig för läng sen. Vad är det för något konstigt som pågår på den här skolan egentligen och varför drabbar det just mig? Kommer jag ens att få svar på mina frågor, eller kommer jag att få tusen nya? Hur ska det bli hemma i framtiden och vad ska ja säga till mamma om jag nu hittar nyckeln och måste åka till det där främmande landet Friasunadashi som ingen vet vart det ligger, eller ja, i alla fall inte jag?

  Kapitel 3 – Nycklarna
  Nu börjar letandet av nycklarna. Jag undrar verkligen vart de kan vara. Man kan ju inte gå runt och leta hela dagen för då kommer alla att tro att jag är en idiot, som min så kallade gudmor skrev. Jag kanske ska gå och prata med någon av de kompisar som jag litar på, typ Fillisa eller Amanda. De kanske vet något om någon historia om den magiska dörren och nyckeln till den. Jag måste väl gå och fråga om jag vill veta mer om det.
  -Amanda, vänta! Vet du något om någon legend om en hemlig dörr här på skolan eller något om någon nyckel till den? Frågade jag
  -Ja lite, hurså? Svarade Amanda.
  -Jo, jag hittade en dörr här på skolan och det stack fram ett brev där. Det var från någon som kallade sig ”min mor”. Jag undrade om du viste något om den.
  -Får jag se brevet så kanske vi kan lösa det tillsammans? Jag kanske kan hjälpa dig att hitta nyckeln.
  -Hur kunde du veta att det fanns en nyckel där?
  -Jo, för jag fick också ett brev där ifrån en gång men sedan tappade jag bort det och sedan såg jag aldrig mer den dörren…
  -Om jag ger dig brevet, tror du att du kan se dörren då?
  -Kanske…
  Jag gav Amanda brevet och hon började läsa det och sedan sa hon ” jag tror jag vet vem som har nyckeln till dörren….. Ebbot….!
  -Nej, men kan du också se dörren nu när du har läst brevet?
  -Jag tror det, visa mig den så får vi testa.
  Vi gick till platsen där jag hittade brevet och jag fann ett till brev till. Jag viste inte om Amanda hade sett brevet för det såg ut som om hon hade ett eget brev i sin hand men jag såg inget brev. I vilket fall så vecklade jag upp brevpappret och började läsa:
  Snälla snabba dig mer!
  Snart är det ute med mig. Fridusanu har hittat mina brev som jag skrivit fel på och han börjar ana att jag ropat på hjälp genom brev! Jag har ropat på din syster också, Amanda, hon läser det nog i detta nu. Snälla, du måste bli vän med Ebbot och få honnom att ge dig nyckeln så att du kan resa och ta med dig Amanda hit, fort! Med vänlig hälsning din Mor

  -Amanda, är du min syster, och är vi båda adopterade?!
  -Kan det verkligen vara sant, jag menar, mina föräldrar har aldrig sagt att jag är adopterad! Det kan bara inte vara sant att de har ljugit för mig i alla dessa år! Jag vill inte vara adopterad, för då kanske inte mina syskon är mina riktiga! Fast ja, jag har ju dig i alla fall!
  -Jag håller med om att det är hemskt att mina föräldrar har ljugit för mig, men å andra sidan så har de bara gjort det för vårt eget bästa.
  Vi fortsatte parata ett tag och sen bestämde vi oss för att ingen skulle få veta något om vår lilla hemlighet och vi bestämde att vi skulle hitta nyckeln som Ebbot hade i sitt egna lilla rum som ingen annan ville vara i eftersom att det bara luktade sprit därinne.
  Vi hittade inte Ebbot något mer den dagen men jag och Amanda frågade om vi kunde sova, vilket vi kunde, så jag packade mina saker och stack till Amanda på direkten. Vi hade kul hela den kvällen och vi pratade lite mer om dörren och lite om sånt som tjejer brukar prata om.
  Nästa morgon gick vi till skolan redan klockan sju på morgonen för att hitta Ebbot och låtsas bli vän med honom så att vi skulle kunna ha en chans att hämta nyckeln från hans lilla krypin. Jag kände mig mycket bekymrad över att vi var tvungna att söka oss till Ebbot för att kunna rädda våran mamma, eller vad hon var för något, hon kanske bara är fejkad.
  -Du, Carro, jag har en annan idé. Vi kanske inte behöver bli vän med Ebbot för att komma in. Han brukar inte låsa dörren så vi kanske kan smyga in dit ikväll, när han har gått hem, och hämta nyckeln.
  -Är du verkligen säker på det. Jag menar….
  -Äh du behöver inte vara så orolig, jag fixar det där. Jag kan tillochmed prata med din mamma om det känns bättre så. Ok?
  Jag svarade inte men gav henne den blicken dom hon vet betyder ja. Vi gick till klassrummet och tog upp våra arbeten. Hela den skoldagen gick ganska fort. När skoldagen äntligen tog slut så satte vi oss i en av sofforna utanför klassrummet och jag tog fram mobilen och sedan brevet och la ovanpå mobilen så att ingen skulle tro att jag var störd. Jag väntade på att Ebbot skulle gå hem från skolan för han brukar sluta ganska tidigt.
  -Vi går ner till personalrummet och rågar om Ebbot har gått hem ännu, sa Amanda.
  -Ok, svarade jag och vi gick ner.
  När vi fått svar från de andra lärarna att han hade gått hem för dagen så sprang vi upp och kände på dörren till Ebbots rum och den var, precis som vi trodde, öppen. Vi gick in i hans rum och jag blev kall som en isbit när jag såg hur han hade det; det stod mins 10 backar med öl och vin i rummet och så var det en bild på alla klasser som han var lärare för men han hade målat mustasch på alla elever…. inte så värst smart om man frågar mig.
  -Vart är nycklarna, jag kan inte se dem! Frågar Amanda
  -Om vi lyfter på något, typ alla papper och går in i det hemliga rummet längst bort, så kanske vi hittar det.
  Vi letade ett tag till och eftre ett tag så utbrast Amanda: JAG HAR HITTAT DEN!!!!!
  -Är du verkligen säker på att det är den?
  -Det finns bara ett sätt att ta reda på det….Öppna dörren.
  Vi gick till dörren och satte i dörren och det ända jag tänkte var, låt det vara den, låt det vara den….

  Det va rätt! Jag Det klickade till i dörren och vi tar tag i handtaget för att precis öppna dörren

  Kapitel 4 – En annan värld

  -Vänta Carro! Jag tror att du borde gå in själv. Det var inte den här dörren som mamma sa till mig att jag skulle gå in i och så sa hon att om jag går in så kommer hon att se till att jag blir en kanin och du en häst, så att Fridusanu inte ska kunna känna igen oss. Landet heter Firsdunasara
  -Jag måste ändå göra det, för mammas skull. Och du kan gå in ändå, fast jag kommer inte att känna igen dig.
  -Nej, det går inte. Jag måste stanna här och se till så att ingen kommer till skada och så att ingen märker att du är borta. Jag ska stå upp förd dig, så som systrar gör!

  När jag kom in i det främmande landet ”Firsdunasara” så såg jag att det inte fanns något som jag kom ifrån utan att jag kom från tomma intet och insåg att jag aldrig skulle kunna återvända hem igen… ÅNEJ, hur ska jag kunna komma hem igen? Linasasi, eh, mamma kanske vet hur man kommer hem till verkligheten igen.
  Jag började gå runt i Firsdunasara och ALLT såg helt annorlunda ut. Jag kollade ner på mina ben och ser att de är fuxfärgade och jag har fyra ben. Det tyder bara på en sak, JAG BLEV VERKLIGEN EN HÄST! Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att röra svansen men jag antar att jag snart kommer att få kläm på det. Jag fortsatte att gå runt och såg mig omkring. Träden hade liksom en helt annan grön färg än vad jag var van vid. Jag antog att det var för att jag var häst nu. Alla tulpaner var lila och rosorna också. Alla blommor var lila helt enkelt. Det luktade choklad om blommorna och gräset luktade cupcaces. Jag smakade på blommorna och de smakade faktiskt choklad. Jag smakade på gräset och det smakade cupcaces. Jag hittade en flock med hästar och jag hakade på dem och berättade mitt stora problem med mamma och de berättade att det var hon som var drottningen och bestämde här men att det nu var Fridusanu som var ledare och han tvingade dem att bär massa tunga saker och dra omkring honom på. De avskydde det verkligen och det var hemskt.
  Efter en stunds omkring vandring ser jag en fågel komma närmare och närmare. Det såg ut som en brevduva. Jag kallade på den och duvan närmade sig mig. Det såg ut som ett brev från Amanda för det var sånt brevpapper som hon brukade använde. Jag antog att hon hade skickat ett sms men att jag hade blivit av med min telefon när jag kom hit till Firsdunasara eftersom att jag blivit en häst.
  När jag hade läst brevet så förstod jag att det var många som frågade vart jag var och Amanda hade sagt att jag blivit sjuk och hade gått hem men att man inte kunde nå mig för att vi inte hade något internet hemma. ”Tack Amanda” tänkte jag. ”Tack för att du finns!
  Jag måste snabba mig till borgen nu, eller vart det nu är som mamma sitter fast. ”Brevduvan!! Kom tillbaka. Jag måste skicka ett brev till mamma igen!” Fast brevduvan kom ju inte. Jag fortsatte min rundvandring och märkte i Frisdunasara och märkte att min favoritmat är gräs och det är inte alls så farligt att äta det som jag trodde innan jag blev häst.

  Kapitel 5 – En annorlunda vän

  Tillslut kom jag fram till borgen och jag förstod fort att jag måste försöka få de som jobbar där för jag tror nämligen att stallet ligger precis bredvid fängelset.

  Efter en stund så lyckades jag vara så bra att de skulle kunna tänka sig att ta med mig i sin ryttarpatrull så de ställde mig i stallet, och då såg jag min chans. Om jag klarar att öppna box dörren så kanske jag kan smita till fängelsehålan, EH… fängelseborgen menade jag.
  -Såå nära nuuuuuu…!
  -Nu! Jag fick loss haspen från dörren och det var bara att puffa till dörren med baken så öppnades dörren och det var bara att springa iväg till fängelseborgen och gå till mamma… Eller, jag borde nog springa för jag börjar se vakterna som springer efter mig.
  -Stanna omedelbart häst! Hör jag långt bakom mig.
  -De kan inte vara så nära eftersom att jag hörde dem så svagt når de ropade på mig. Jag började närma mig sällen där jag trodde att mamma satt, man kan ju säga att jag hade riktigt bra luktsinne, för det var precis där jag trodde att mamma skulle sitta som hon satt.
  -Mamma! Skrek jag glatt, fast ändå inte för högt för jag var ju rädd att någon av vakterna skulle höra mitt gnäggande.
  -Carro, är det du? Svarade hon.
  -Ja, så klart att det är jag! Säger jag helt övertygad.
  -Bra, jag vill säga dig att det är fruktansvärt jobbigt att vara instängd här men jag kan inte bara sticka för om jag gör det så kommer vakterna att döda mig, dig och Amanda men för att jag ska kunna styra landet så måste jag komma loss och om du ska kunna hjälpa mig och gå mot honom och besegra honom så måste du ha övernaturliga krafter och det kan du bara få på ett sätt… Du måste gå till andra sidan av Frisdunasara och hitta en diamant som ligger högt uppe i ett ihåligt träd som ligger i mitten av skogen i öster. När du hittar diamanten så går du tillbaka till hästflocken som välkomnade dig hit och visade dig vart jag var. Gå till skogen nu, det är en befallning!
  Jag sprang så fort jag kunde därifrån, bort mot det hållet dit jag tror är öster.
  -Varför fick jag ingen kompass mamma? Bölar jag för mig själv medans jag kan höra åskan på långt håll. Jag kommer aldrig att kunna hjälpa mamma!

  Kapitel 6 – Mitt uppdrag
  Tillslut kom jag fram till skogen men jag insåg fort att nästan all träden är ihåliga.
  -Sjutton också! Skriker jag. Varför kunde hon inte ha sagt att om trädet var högt eller lågt? Sedan kommer jag på vad hon sa mer, att trädet låg i mitten av den östra skogen. Jag börjar springa fortare för att komma till mitten av skogen. Det tar några minuter även fast man är häst och man kan springa fort.
  Tillslut kom jag fram till det trädet jag letade efter för jag såg något som glimrade.
  -Det måste vara den där saken som glimrar som jag ska ta med till hästflocken! Det kan inte vara någon annan. Jag har ju sprungit genom hela skogen och denna är den ända som skiner och glittrar.
  Jag tog diamanten och sprang, samtidigt som jag stampade med hovarna som ledaren i flocken sa att jag skulle göra om jag ville kalla på hästarna.
  -Vi är här nu Carro! Ropar Tobie, ledarhingsten.
  -Tack frö att ni kom så fort! Mamma sa att jag skulle ta med denna diamant till er när jag hittat den och så skulle vi komma på en plan så att vi skulle kunna rädda henne.
  -Ok, vi hjälper dig gärna om du lovar en sak..
  -Vadsomhelst bara ni kan hjälpa mig!
  -Du måste lova att inte gå tillbaka till människolivet när du har räddat din mamma för jag tycker du är så söt!
  -Ok, så länge som jag kan komma tillbaka till världen som jag lever i nu!
  -Ja självklart. Nu tycker jag att vi kommer på en plan men vi kan inte vara här, Vi måste gå till andra sidan av frisdunasara för det kan varav någon här som avlyssnar oss, viskar Tobie.
  -Ok, det har jag förståelse för. Jag kan gå precis bredvid dig om du vill.
  -Ja tack gärna! Eh, jag menar, det skulle göra det lättare för mig att hålla koll på dig medans vi vandrar dit.
  -Hehe, ok. Nu drar vi.

  En timme senare så är vi framme vid andra sidan frisdunasara.
  -Vi kan skriva en lapp med de saker som vi behöver för att rädda din mamma.
  -Ok, det är ganska mörkt där nere så vi kanske behöver en ficklampa att lysa med.
  -Ja, det skulle nog vara bra att ha så att vi ser något när vi är därnere. Och sedan skulle vi behöva en nyckel som passar i alla dörrar i hela världen. Det kan vi göra en av diamanten som du hittade.
  -Ok, jag hoppas att du vet hur man gör för det vet verkligen inte jag!
  -Japp, det vet jag. Jag kanske kan visa dig hur man gör så kan du göra det nästa gång.
  -Ok. Det kan du få göra för jag skulle gärna vilja veta hur jag borde göra när jag vill ha en nyckel som passar i alla dörrar i hela världen! Det skulle ju vara hyfsat coolt. Jaja, tillbaka till verkligheten, vi kanske behöver något som vi kan locka bort vakterna med, till exempel en skål full med godis och kakor!
  -Ja, det kanske du kan hämta från din värld och så kan du hämta en ficklampa från din värld för det har vi inte så många av här, jag menar, vi är ju trots allt hästar..
  -Japp, så på listan står det alltså:
  2 ficklampor
  10 skålar med godsaker

  -Jaa, det ska stämma.
  -Okej, då sticker jag till min värld och hämtar det! Säger jag och drar min väg.

  Detta är min bok hitills

 10. Vi i klass 3 på Hammarbyskolan i Västerås har precis börjat med detta projekt. Vi är taggade och tycker att det ska bli jättekul! 🙂
  Hälsningar Klass 3 och Lotta Helsing

 11. Vi har precis använt den magiska dörren i en åk 4. Vi kan tycka att en del är lite för svår för en åk 4:a – där eleverna ska använda adverb. Adverb är något som vi anser ska komma i ett senare stadie. Annars är vi supernöjda med projektet och resultaten i våra klasser! De har varit inspirerade till max varenda gång de hör magiska dörren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *