Hej

Jag heter Josef Sahlin och jobbar till vardags som lärare och skolbibliotekarie på Årstaskolan i Stockholm.

Jag har uppmärksammats en hel del senaste åren för mitt arbete att på ett naturligt och givande sätt implementera digitala verktyg och Internet i undervisningen, utan att det behöver kosta mycket pengar eller vara särskilt svårt. Under år 2010 vann min klass pris i Webbstjärnan och jag, tillsammans med Martin Fernström, fick dessutom utmärkelsen Guldäpplet. I och med uppmärksamheten har jag föreläst och hållit i workshops för skolfolk runt om i landet när tillfälle getts. Denna sida har jag som bas för detta arbete.

För mig har aldrig tekniken varit det primära. Jag söker bara de effektivaste verktygen och de mest givande arbetssätten för att uppnå det jag vill med undervisningen. Därför handlar föreläsningar sällan om teknik längre utan om pedagogik, hur skolarbetet blir…VIKTIGT OCH PÅ RIKTIGT!

Förslag på föreläsningar som jag håller:

Viktigt på riktigt – Mina (och kollegors) bakomliggande tankar om vår undervisning blandat med praktiska exempel från vår undervisning. Klicka för exempel på keynote.

Viktiga romaner av riktiga författare – Mer inriktat på mitt favoritämne: skrivprojekt.

Nyanlända i klassen – Tankar och erfarenheter av att få med nyanlända barn i de arbeten vi gör i skolan. Klicka för exempel på keynote.

Riktigt santFörfalska för att lära. Lär av förfalskningar. Klicka för exempel på keynote.

Alla HEMLIGA språk – Hur jag arbetat med kodspråk, programmering och datalogiskt tänkande, mest inriktat på förskoleklass och åk 1. Klicka för exempel på keynote.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer!